Make your own free website on Tripod.com

แร่กาลีนา (Galena)

 

ชื่อแร่- มาจากภาษากรีกว่า Galene หมายถึงสินแร่ตะกั่ว

 

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ –  รูปผลึกระบบไอโซเมตริก (Isometric)รูปลูกบาศก์ เป็นมวลเมล็ดมีสีเทาตะกั่ว ความแข็งตามมาตรของโมร์ (Moh’s scale) เท่ากับ 2.5   ถ.พ. 7.5  รอยแยกแนวเรียบ 3 แนวชัดเจน ความวาวคล้ายโลหะ ผงละเอียด(Streak) สีเทาแบบตะกั่ว ทิ้งไว้นานๆจะด้าน


ผลึกแร่ Galena

 

คุณสมบัติทางเคมี  - สูตรเคมี PbS มีตะกั่ว 86.4 % S 13.4 % มักมีมลทินเป็นเงิน สังกะสี หรือกำมะถัน ละลายในกรดเกลือ ได้ตะกอนสีขาวของ ตะกั่วคลอไรด์ PbCl3 ละลาย ในกรดกำมะถัน ได้ PbSO4 แยกตัวออกมา

 

ลักษณะเด่นและวิธีการตรวจ –ดูผลึกแบบลูกเต๋า สีเทาวาวแบบโลหะตะกั่ว หนักผิดปกติ รอยแยกแนวเรียบ 8 แนว แตกเป็นรูปเหลี่ยมลูกเต๋าเห็นชัดเจน ดูผงละเอียดสีเทาแบบตะกั่ว หลอมตัวขั้นที่ 2 เผาบนแท่งถ่านจะได้ตะกั่วเม็ดกลมๆ ฉาบด้วยตะกั่วออกไซด์สีเหลืองถึงขาว และมีกลิ่นกำมะถัน

 

การกำเนิด – มักเกิดเป็นทางแร่ในรอยสัมผัสของหินอัคนีกับหินพื้นที่โดยเข้าไปแทนที่ในหินปูนหรือหินโดโลไมต์ เกิดเป็นสายแร่ร่วมกับแร่ไพไรต์ Pyrite แร่ฟลูออไรต์ (fluorite) แบไรต์ (Barite) แร่แคลไซต์ (calcite) สังกะสี (sphalerite) เกิดในแร่ดำ (black ore)ในกลุ่มแร่ซัลไฟด์พื้นฐาน ที่มีแหล่งน้ำร้อนมาจากหินภูเขาไฟ (Massive sulfide) เกิดในสายแร่ของแหล่งแร่ที่เกิดจากน้ำร้อนอุณหภูมิต่ำในหินพื้นที่ที่เป็นหินปูนแบบ Mississippi Valley type deposits (MVT)   ซึ่งเชื่อกันว่าแหล่งความร้อนไม่ได้มาจากหินหนืดหรือหินภูเขาไฟ แต่มาจากความกดดันใต้โลกที่ระดับลึก

Galena and Quartz

 

แหล่ง  - ประเทศไทย พบและมีการผลิตที่จังหวัดกาญจนบุรี แพร่ เชียงใหม่ ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา สตูล และนครศรีธรรมราช

          ต่างประเทศ พบมากที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน สเปน พม่า ออสเตรเลีย

ประโยชน์ –เป็นสินแร่สำคัญที่นำมาถลุงเอาโลหะตะกั่ว หรือเงิน ผสมกับพลวงทำโลหะตัวพิมพ์ ทำแบตเตอรี่ ทำโลหะผสมหลายชนิด ทำหลอดบีบ ทำเครื่องป้องกันกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น ราคาแร่ ราคาประกาศแร่ตะกั่ววันที่ 30 ..47 ตันละ 33,921 บาท เก็บค่าภาคหลวง อัตราก้าวหน้า   ราคาโลหะตะกั่ว (Lead) ตลาดสหรัฐอเมริกา ปี 2002 ตันละประมาณ 39,000 บาท

 

 

                                                                         

Galena Gallery

 

 

BACK