แร่อะซูไรต์( Azurite) หรือ (Chessylite)

 

ชื่อแร่ มาจากภาษาอาหรับตั้งชื่อตามลักษณะสีของแร่ที่มีสีน้ำเงินเข้ม คำว่า Azure แปลว่า Blue คือสีน้ำเงิน azure blueในภาษาอังกฤษแปลว่าสีน้ำเงินเข้ม ชาวอียิปโบราณนำแร่ชนิดนี้มาทำเป็น Make up ตา ทำสีย้อมผาและสีทาบ้านมาช้านาน

 

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ –รูปผลึก (Crystal Systems) ระบบโมโนคลินิก(Monoclinic ) มักพบเป็นแท่งหรือเป็นรูปผลึกแบบปริซึม (prismatic crystals )  ผลึกมักจะซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ อาจเกิดเป็นครึ่งวงกลมเกาะเป็นกลุ่ม เนื้อเป็นเส้น สีน้ำเงินเข้มจนถึงสีน้ำเงินอ่อน มีความแข็งตามมาตรวัดของมอร์ ( Moh's scale) เท่ากับ 3.5 - 4.0  ถ.พ. 3.8 - 3.9  ความวาว คล้ายแก้วหรือด้านคล้ายดิน ผงละเอียดสีน้ำเงินอ่อน รอยแตก แบบก้นหอย

 

แร่อะซูไรต์( azurite)

คุณสมบัติทางเคมี  -Copper Carbonate Hydroxide Cu3(CO3)2(OH)2  มี CuO 69.2 % CO2  25.6 % มี น้ำ (H2O)   5.2 % มีธาตุทองแดง Cu 55.3 % เท่ากับแร่มาลาไคต์ แร่อะซูไรต์เป็นมักรูปผลึกจำลอง (pseudomorphed) ของแร่มาลาไคต์ และมักเกิดร่วมกันเสมอ

ลักษณะเด่นและวิธีการตรวจ –ดูสีน้ำเงินเข้มทำปฏิกิริยากับกรดเป็นฟองฟู่ ความแข็งและความถ่วงจำเพาะ สังเกตแร่ที่ร่วมอยู่ด้วยเช่นทองแดงธรรมชาติ

 

Azurite

แร่อะซูไรต์

การกำเนิด – เป็นแร่ทุติยภูมิ (Secondary deposit) ของแร่ทองแดงมักเกิดร่วมกับแร่ Malachite (Cu2(CO3)(OH)2 ) limonite calcite cerussite, quartz chalcopyrite Chalcocite native copper cuprite chrysocolla aurichalcite shattuckite liroconite connellite Clinotyrolite pyrite

 

แหล่ง  ประเทศไทย พบที่จังหวัดตาก เลย อุตรดิตถ์ สงขลา และแหล่งแร่ทองแดงทั่วไปแต่ไม่มากพอที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแร่เศรษฐกิจได้

ต่างประเทศ พบที่รัฐ  Arizona Utah Nevada และ New Mexico  ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศ     Mexico นามีเบีย อาเจนตินา ชิลี จีน คองโก มอร็อกโค ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก อีตาลี และ อีกหลายประเทศในทวีปยุโรป

           

Click Here for Larger Azurite Image

ผลึกแร่อะซูไรต์

ประโยชน์ เป็นแหล่งแร่ทองแดง ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง นอกจากนี้ได้มีการนำมาทำเป็นรัตนชาติ ราคาไม่แพง

 

http://www.auburn.edu/~leeming/mineral.html        

http://www.users.zetnet.co.uk/pterodactyl/minerals.htm

 

Azurite Gallery