แร่บอร์ไนต์ (Bornite)

 

 

ชื่อแร่ - มาจากชื่อนักวิชาแร่ชาวออสเตรียชื่อ Ignatius Von Bon(1742-1791)            โดยทั่วไปเรียก สินแร่สีนกยูง (Peacock ore)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ - มีลักษณะเป็นก้อนสีบรอนซ์น้ำตาลปนแดงแกมม่วงเป็นเงาเหลือบคล้ายสีนกยูง ความวาวแบบโลหะ มีความแข็งของสเกลมอร์ ( Moh’s scale) เท่ากับ 3 มักมีเนื้อสมานแน่น (Massive) หรือเป็น รูปพวงองุ่น  ทึบแสงเปราะร่วน รอยแตกเว้าโค้งคล้ายก้นหอย สีผงละเอียดสำดำปนเทาซีด ๆ ถ.พ. 4.9-5.3

 


แร่ borniteเนื้อสมานแน่น     

คุณสมบัติทางเคมี – แร่บอไนต์(Bornite :Copper Iron Sulfide) เป็นแร่กลุ่มซัลไฟด์ของทองแดงและเหล็ก (sulfide mineral of copper and iron) สูตรเคมี Cu5FeS4 มีทองแดงอยู่ 63.3 % เหล็ก 11.13 % และกำมะถัน 25.56 % ละลายในกรดดินประสิว ให้สารละลายสีเขียวมีตะกอนกำมะถันซึ่งถ้าไส่แอมโมเนียไฮดรอกไซด์(NH4 OH) จะมีตะกอนสีน้ำตาลแดง และสารละลายสีน้ำเงิน

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ – มีระบบผลึกแบบออร์โธรอมบิก(
Orthorhombic) มักเกิดเป็น มวลเมล็ด  หรือมีเนื้อสมานแน่น (Massive) ที่เป็นรูปผลึกนั้นหายากสีบรอนซ์ สีเหลือบม่วงแดงน้ำเงิน คล้าย ๆ เหลือบปีกนกยูง หลอมตัวขั้นที่ 2.5 บริสุทธิ์ ตรวจดู ถ.พ. ดูการละลายในกรดดินประสิว (HNO3) เผาบนแท่งถ่านจะได้กลิ่นเหม็นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ถ้าเผาในเปลวลดออกซิเจนจะมีคุณสมบัติติดแม่เหล็ก หลังจากย่างแร่แล้วทำให้ชื้นด้วยกรดเกลือและเผาจะให้เปลวไฟสีน้ำเงินสด


แร่ bornite เนื้อสมานแน่น

 

Click Here for Larger Bornite Image

แร่บอไนต์แสดงรูปผลึก


การเกิด – เกิดในแบบเป็นสายแร่ร่วมกับชาลโคไซต์คาลโคไพไรต์ และไพไรต์ หรือเกิดมากับหินหนึดและตกผลึกกระจัดกระจาย อยู่ในหินอัคนีจากหินหนืด (
Porphyry copper deposits) มักร่วมกับแร่ magnetite, chalcocite, chalcopyrite, covellite, pyrrhotite, pyrite และแร่ตระกูล sulfides อื่นๆ

แหล่ง

   ในประเทศไทย พบในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลยพบเกิดอยู่กับแร่ทองแดงชนิดอะซูไรต์
   
  
 ต่างประเทศ  พบที่คอร์นวอล ประเทศอังกฤษ แหล่ง porphyry copper ที่รัฐอริโซนา (Arizona porphyry copper) สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก คาซักสถาน สเปน เยอรมนี และสวีเดน


แร่ Bornite  รูปพวงองุ่น 

ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง  อันดับรองนำมาแยกและลุงเอาโลหะทองแดงมาใช้ประโยชน์

 

Minerals From The Mines of Arizona

Gallery

Art

Mineral miners

Exceptional minerals.com

Minerals.com

Mineral Index

 

BACK